เกี่ยวกับเรา

                        ประวัติ บริษัท ฮาร์ท สปอร์ตแวร์ 

 

   HART OTOP ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดย คุณรสวรรณ จงไมตรีพร โดยมีวัตถุประสงค์ธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มสตรี ใน ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เลี้ยงชีพตนเองในชุมชน ไม่ต้องออกไปทำงานในกรุงเทพ

ปี 2540 ผลิตชุดนอน เพื่อส่งตลาดโบ๊เบ๊ ประตูน้ำ

ปี 2540 – 2546 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุดเด็ก เป็นชุดนอน และเริ่มทำเสื้อโปโล

ปี 2546 คัดสรรสินค้าโอทอป ได้รับรางวัลโอทอป 4 ดาว และ 5 ดาว ตามลำดับ

ปี 2549 ทำเสื้อเหลือง 60 ปี ครองราชย์จำหน่าย ยอดจำหน่ายสูงจนทำให้เป็นที่รู้จักในตลาดเสื้อโปโล

ปี 2550 ทำเสื้อโปโล made to order โดยเน้นผลิตเสื้อโปโลตามความต้องการของลูกค้า

ปี 2556 เข้าร่วมโครงการนำร่องโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ โดยได้เรียนรู้วิธีการผลิตเสื้อผ้าแบบ TPS ให้งานหมุนอย่างต่อเนื่องและการแก้ปัญหาแบบ Kaizen เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้ามาเก็บสถิติปัญหาและการสูญเสียของต้นทุน รวมถึงการจัดการ stock วัตถุดิบและสินค้า

ปี 2556 เปิดเป็นศูนย์การเรียนการรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ นำเสนอวิธีการผลิตแบบ Kaizen ตามที่โตโยต้าได้เข้ามาปรับเปลี่ยนและวางแผนการผลิตให้ Hart Sport Wear

Hart Sport Wear “ใจเค้า ใจเรา

                                                                                "เพราะเสื้อทุกตัวที่เราทำ ล้วนมีลูกค้ารอคอย เราจึงใส่ใจในการผลิตเสื้อแต่ละตัว 

                                                                                                     เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าทุกคน"

                                                                                                                 คุณรสวรรณ  จงไมตรีพร

                                                                                                       ประธานบริษัท ฮาร์ท สปอร์ตแวร์ จำกัด

 

                       Hart Sport Wear”รู้ เห็น เป็นใจ” by TOYOTA