วิธีการสั่งเสื้อแบบเร่งด่วน - แบบเสื้อในสต็อกเงื่อนไข


• สงวนสิทธิ์เมื่อลูกค้าต้องการจะปักโลโก้ที่ตัวเสื้อ โดยจำนวนที่ต้องการไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำของการสั่งผลิต

• สงวนสิทธิ์เมื่อลูกค้าต้องการใช้เสื้ออย่างเร่งด่วน


ภาพเสื้อในสต็อกหน้าร้าน